Giới thiệu chung

Ban lãnh đạo công ty chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ nhân viên

Ban lãnh đạo công ty cùng tập thể cán bộ nhân viên

Công ty Xây dựng và San nền Thái Nguyên nay là Công ty TNHH đầu tư Thái Nguyên được thành lập từ năm 1993, là một trong những doanh nghiệp đầu tư hạ tầng đô thị, kinh doanh bất động sản được thành lập đầu tiên ở tỉnh Thái Nguyên. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã khẳng định được năng lực, uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế của Đảng và nhà nước, được sự quan tâm của Tỉnh, Thành phố và các cơ quan đơn vị, Ban Giám đốc Công ty mạnh dạn đổi mới phương thức, lĩnh vực kinh doanh sản xuất, ổn định và mở rộng đầu tư có hiệu quả.

Công ty tập hợp đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, nâng cao trách nhiệm xã hội, xây dựng văn hoá kinh doanh, làm việc trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao; kinh doanh đúng pháp luật và nộp ngân sách đầy đủ cho Nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động và phát triển doanh nghiệp

4.nha-pha-cach

Dự án khu đô thị Hồng Vũ Sông Công

Trong quá trình thành lập, xây dựng và phát triển, Công ty đã được UBND tỉnh, UBND thành phố giao làm chủ đầu tư một số dự án công trình trọng điểm góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, góp phần làm cho đô thị Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp và văn minh. Các Dự án, công trình đã và đang đầu tư xây dựng có giá trị trên 3.000 tỷ đồng:

  • Năm 2002: Công ty xây dựng Quảng trường 20/8 (nay là quảng trường Võ Nguyên Giáp đường Đội Cấn, đường Hùng Vương, đường Nha Trang thành phố Thái Nguyên nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.
  • Năm 2004 : Công ty đã được tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện dự án  Khu dân cư số 3, số 4 phường Đồng Quang.
  • Năm 2008Công ty đã triển khai dự án Nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên thành phố Thái Nguyên trên diện tích gần 60ha, vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng.
  • Năm 2009 : Công ty đã đã được tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện dự án Đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu và khu dân cư số I phường Hoàng Văn Thụ, góp phần nâng cấp thành phố Thái Nguyên lên đô thị loại 1.
  • Năm 2013 : Công ty triển khai dự án Khu đô thị Hồng Vũ, phường Thắng Lợi thị xã Sông Công là công trình chào mừng 30 năm Ngày thành lập thị xã, góp phần quan trọng nâng cấp thị xã Sông Công lên thành phố đô thị loại III năm 2015.


m 2015 được nhận định là năm còn khó khăn với nền kinh tế, điều này có ảnh hưởng tới doanh nghiệp, là một trong những Công ty đầu tư và xây dựng có uy tín ở Thái nguyên, Công ty TNHH đầu tư Thái Nguyên sẽ có nhiều giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định sản xuất và kinh doanh, thực hiện đầy đủ ch trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện…Với sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội, Công ty thực sự là điểm sáng trong Khối Doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa – điện đại hóa đất nước.

Với sự năng động, sáng tạo của mình, Công ty TNHH Đầu tư Thái Nguyên (trước đây là Công ty Xây dựng và San nền Thái Nguyên) đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương thông qua việc đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.