Cơ cấu tổ chức

Tên đơn vị: Công ty TNHH đầu tư Thái Nguyên

Giám đốc: Vũ Đức Tư
+ Phó Giám đốc: Vũ Đức Hoàn
+ Phó Giám đốc: Trần Đức Lợi

Công ty có các tổ chức:

 • Chi bộ đảng
 • Công đoàn
 • Đoàn thanh niên

 

– Cơ cấu tổ chức:

+ Các phòng ban chuyên môn: gồm 12 phòng ban chuyên môn

 • Ban Giám đốc
 • Phòng Kế toán
 • Phòng Kinh doanh và Quan hệ khách hàng
 • Phòng hành chính nhân sự
 • Phòng Kỹ thuật
 • Ban bồi thường giải phóng mặt bằng
 • Ban quản lý dự án
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • Phòng Bảo vệ
 • Công nhân đội xe máy
 • Công nhân đội xây dựng
 • Công nhân đội trồng trọt chăn nuôi

 

+ Tổng số Đảng viên: 9; tổng số đoàn viên thanh niên CSHCM: 24;

+ Tổng số công đoàn viên: 34.

+ Tổng số cán bộ công nhân lao động (2013): 305; Trong đó lao động hợp đồng thời vụ là 261, CBCNV thường xuyên: 44 (nữ: 12, nam 32). Trình độ Đại học: 20, Cao đẳng: 05, Trung cấp nghề, Công nhân kỹ thuật: 7 ; Lao động phổ thông: 12; Trung cấp lý luận chính trị: 03; Sơ cấp chính trị: 19; Đang học chuyên môn nghiệp vụ: 02.

+ Tổng số cán bộ công nhân lao động (2015 chuyển sang lĩnh vực đầu tư là chủ yếu): CBCNV thường xuyên: 34 (nữ: 9, nam 25). Trình độ Đại học: 24, Cao đẳng: 05, Trung cấp nghề, Công nhân kỹ thuật: 5 ; Trung cấp lý luận chính trị: 03; Sơ cấp chính trị: 19; Đang học chuyên môn nghiệp vụ: 02.